ภาษาอังกฤษ

level

ภาษาไทย
ระดับ, ชั้น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
levelตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhich level are you in?คำแปลคุณอยู่ในระดับไหน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย