ภาษาอังกฤษ

letter

ภาษาไทย
จดหมาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
letterตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey write a letter.คำแปลพวกเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย