ภาษาอังกฤษ

less

ภาษาไทย
น้อยกว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
lessตัวอย่างI want less soup.คำแปลฉันอยากได้ซุปน้อยกว่านี้
lessตัวอย่างThey eat less than me.คำแปลพวกเขากินน้อยกว่าฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย