ภาษาอังกฤษ

left

ภาษาไทย
ซ้าย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
leftตัวอย่างHer left shoe is green.คำแปลรองเท้าข้างซ้ายของเธอเป็นสีเขียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย