left

คำแปล
ซ้าย
Her
ของเธอ
เธอ
left
ซ้าย
shoe
รองเท้า (คำเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
green
สีเขียว
.
รองเท้าข้างซ้ายของเธอเป็นสีเขียว
His
ของเขา
left
ซ้าย
shoe
รองเท้า (คำเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
blue
สีน้ำเงิน
สีฟ้า
.
รองเท้าข้างซ้ายของเขาเป็นสีฟ้า
My
ของฉัน
ของผม
left
ซ้าย
shoe
รองเท้า (คำเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
red
สีแดง
.
รองเท้าข้างซ้ายของฉันเป็นสีแดง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย