ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lecture

คำแปล
การบรรยาย
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lecture
การบรรยาย
starts
เริ่ม
at
ตอน
ที่
five
ห้า
.
การบรรยายนี้เริ่มตอนห้าโมงเย็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lecture
การบรรยาย
starts
เริ่ม
at
ตอน
ที่
five
ห้า
.
การบรรยายนี้เริ่มตอนห้าโมงเย็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lecture
การบรรยาย
is
เป็น
อยู่
คือ
today
วันนี้
.
การบรรยายมีวันนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย