ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

leaves

คำแปล
ทิ้ง, ใบไม้, จากไป
การผันคำกริยาของleave
She
เธอ
leaves
จากไป
ทิ้ง
ใบไม้
him
เขา
.
เธอไปจากเขา
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
leaves
ทิ้ง
จากไป
ใบไม้
her
ของเธอ
เธอ
hat
หมวก
.
เธอทิ้งหมวกของเธอไว้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
leaves
จากไป
ทิ้ง
ใบไม้
.
เด็กผู้ชายคนนี้จากไป

การผันคำกริยาทั้งหมดของ leave


PersonPresentPast
Ileaveleft
he/she/itleavesleft
you/we/theyleaveleft

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย