ภาษาอังกฤษ

leave

ภาษาไทย
ไป, จากไป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
leavesตัวอย่างShe leaves her hat.คำแปลเธอทิ้งหมวกของเธอไว้
leftตัวอย่างThey left my son here yesterday.คำแปลพวกเขาได้ทิ้งลูกชายของฉันไว้ที่นี่เมื่อวานนี้
leftตัวอย่างHe has left the phone at work.คำแปลเขาได้ทิ้งโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ที่ทำงาน
leavingตัวอย่างLeaving your car here is not a good idea.คำแปลการทิ้งรถของคุณไว้ที่นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดี
leaveตัวอย่างThey did not leave my house.คำแปลพวกเขาไม่ได้ออกจากบ้านของฉัน

การเชื่อมleave

PersonPresentPast
Ileaveleft
he/she/itleavesleft
you/we/theyleaveleft
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย