ภาษาอังกฤษ

learn

ภาษาไทย
เรียนรู้, เรียน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
learnตัวอย่างWhat will you learn from him?คำแปลคุณจะเรียนรู้อะไรจากเขา

การเชื่อมlearn

PersonPresentPast
Ilearnlearnedlearnt
he/she/itlearnslearnedlearnt
you/we/theylearnlearnedlearnt

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย