ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

learn

คำแปล
เรียนรู้, เรียน
What
อะไร
will
จะ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
learn
เรียน
เรียนรู้
from
จาก
ตั้งแต่
him
เขา
?
คุณจะเรียนรู้อะไรจากเขา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
learn
เรียน
เรียนรู้
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันจะเรียนรู้กับคุณ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
learn
เรียน
เรียนรู้
how
อย่างไร
to
ถึง
สู่
drink
ดื่ม
wine
ไวน์
.
ฉันจะเรียนดื่มไวน์
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ learn


  PersonPresentPast
  Ilearnlearnedlearnt
  he/she/itlearnslearnedlearnt
  you/we/theylearnlearnedlearnt

  ดูคำนี้ด้วย:

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย