ภาษาอังกฤษ

leaf

ภาษาไทย
ใบไม้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
leafตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA leaf is green.คำแปลใบไม้สีเขียว
leavesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างMy dog plays with the leaves.คำแปลหมาของฉันเล่นกับใบไม้พวกนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย