leaf

คำแปล
ใบไม้
A
หนึ่ง
leaf
ใบไม้
is
เป็น
อยู่
คือ
green
สีเขียว
.
ใบไม้สีเขียว
My
ของฉัน
ของผม
dog
หมา
สุนัข
plays
เล่น
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
leaves
ใบไม้
จากไป
ทิ้ง
.
หมาของฉันเล่นกับใบไม้พวกนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
leaves
ใบไม้
ทิ้ง
จากไป
are
เป็น
อยู่
yellow
สีเหลือง
.
ใบไม้พวกนี้เป็นสีเหลือง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย