ภาษาอังกฤษ

leaders

ภาษาไทย
ผู้นำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
leaderตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA leader reads the newspaper.คำแปลผู้นำคนหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์
leadersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey are the leaders.คำแปลพวกเขาเป็นผู้นำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย