leaders

คำแปล
ผู้นำ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
leaders
ผู้นำ
.
พวกเขาเป็นผู้นำ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย