Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lawyer

คำแปล
นักกฎหมาย, ทนาย
The
lawyer
is
her
brother
.
ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ
1 ความคิดเห็น
The
lawyer
is
her
brother
.
ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ
1 ความคิดเห็น
The
lawyer
is
her
brother
.
ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย