lawyer

คำแปล
นักกฎหมาย, ทนาย
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lawyer
นักกฎหมาย
ทนาย
is
เป็น
อยู่
คือ
her
ของเธอ
เธอ
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
.
ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lawyer
นักกฎหมาย
ทนาย
is
เป็น
อยู่
คือ
her
ของเธอ
เธอ
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
.
ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
a
หนึ่ง
lawyer
นักกฎหมาย
ทนาย
.
ฉันต้องการทนายคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย