ภาษาอังกฤษ

law

ภาษาไทย
กฎหมาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lawตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis activity is against the law.คำแปลกิจกรรมนี้ผิดกฎหมาย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย