ภาษาอังกฤษ

last

ภาษาไทย
สุดท้าย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
lastตัวอย่างLast Tuesday?คำแปลวันอังคารที่แล้ว?

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย