ภาษาอังกฤษ

language

ภาษาไทย
ภาษา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
languageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis book will help you to learn this language.คำแปลหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณให้เรียนภาษานี้
languagesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างShe speaks five languages.คำแปลเธอพูดได้ห้าภาษา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย