ภาษาอังกฤษ

landscape

ภาษาไทย
ทิวทัศน์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
landscapeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe landscape is green and beautiful.คำแปลภูมิประเทศนี้เขียวและสวย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย