ภาษาอังกฤษ

land

ภาษาไทย
ที่ดิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
landตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is not your land.คำแปลมันไม่ใช่ที่ดินของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย