ภาษาอังกฤษ

lamp

ภาษาไทย
โคมไฟ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lampตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy lamp is blue.คำแปลโคมไฟของฉันเป็นสีฟ้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย