ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lady

คำแปล
สุภาพสตรี
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lady
สุภาพสตรี
wears
สวม
ใส่
a
หนึ่ง
red
สีแดง
dress
ชุดกระโปรง
เดรส
.
สุภาพสตรีคนนี้สวมเดรสสีแดง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lady
สุภาพสตรี
drinks
ดื่ม
juice
น้ำผลไม้
.
สุภาพสตรีคนนี้ดื่มน้ำผลไม้
Two
สอง
ladies
สุภาพสตรี
eat
รับประทาน
กิน
apples
แอปเปิ้ล
.
สุภาพสตรีสองคนนี้กินแอปเปิ้ล
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย