ภาษาอังกฤษ

lack

ภาษาไทย
ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lackตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere was a lack of food in Europe.คำแปลเคยมีการขาดแคลนอาหารครั้งหนึ่งในยุโรป
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย