ภาษาอังกฤษ

laboratory

ภาษาไทย
ห้องทดลอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
laboratoryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe need a new science laboratory.คำแปลพวกเราต้องการห้องทดลองใหม่ห้องหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย