ภาษาอังกฤษ

knife

ภาษาไทย
มีด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
knifeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe use the knife.คำแปลพวกเราใช้มีด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย