ภาษาอังกฤษ

kitchen

ภาษาไทย
ห้องครัว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
kitchenตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe kitchen is pretty nice.คำแปลห้องครัวนี้ดูค่อนข้างดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย