Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

king

คำแปล

พระราชา

A
king

พระราชาพระองค์หนึ่ง

A
king

พระราชาพระองค์หนึ่ง

The
king

พระราชาพระองค์นี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย