ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

king

คำแปล
พระราชา
A
หนึ่ง
king
พระราชา
พระราชาพระองค์หนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
king
พระราชา
พระราชาพระองค์นี้
Our
ของพวกเรา
king
พระราชา
พระราชาของพวกเรา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย