ภาษาอังกฤษ

kinds

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
kindตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a kind of fruit.คำแปลนคอผลไมชนดหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย