ภาษาอังกฤษ

kind

ภาษาไทย
ประเภท, ชนิด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
kindตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a kind of fruit.คำแปลมันคือผลไม้ชนิดหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย