ภาษาอังกฤษ

kept

ภาษาไทย
ได้เก็บ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
keptตัวอย่างThe student kept the book.คำแปลนักเรียนคนนี้ได้เก็บหนังสือเล่มนี้
keepตัวอย่างI do not keep my key in this bag.คำแปลฉันไม่เก็บกุญแจของฉันไว้ในกระเป๋าใบนี้

การเชื่อมkeep

PersonPresentPast
Ikeepkept
he/she/itkeepskept
you/we/theykeepkept
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย