ภาษาอังกฤษ

just

ภาษาไทย
เพิ่ง, แค่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
justตัวอย่างShe is just a child.คำแปลเธอเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย