just

คำแปล
แค่, เพิ่ง
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
just
แค่
เพิ่ง
a
หนึ่ง
child
เด็ก
ลูก
.
เขาเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
just
แค่
เพิ่ง
a
หนึ่ง
bear
หมี (คำเอกพจน์)
.
มันเป็นหมีแค่ตัวหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
just
แค่
เพิ่ง
a
หนึ่ง
child
เด็ก
ลูก
.
เธอเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย