ภาษาอังกฤษ

june

ภาษาไทย
มิถุนายน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Juneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMarch, April, May and Juneคำแปลเดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย