ภาษาอังกฤษ

jumps

ภาษาไทย
กระโดด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
jumpsตัวอย่างThe basketball player jumps.คำแปลผู้เล่นบาสเกตบอลคนนี้กระโดด
jumpตัวอย่างThey jump together.คำแปลพวกเขากระโดดด้วยกัน

การเชื่อมjump

PersonPresentPast
Ijumpjumped
he/she/itjumpsjumped
you/we/theyjumpjumped

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย