ภาษาอังกฤษ

july

ภาษาไทย
กรกฎาคม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Julyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างFrom July to Septemberคำแปลจากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย