juice

คำแปล
น้ำผลไม้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
drinks
ดื่ม
orange
สีส้ม
ส้ม (ผลไม้)
juice
น้ำผลไม้
.
เด็กผู้หญิงดื่มน้ำส้ม
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
drinks
ดื่ม
fruit
ผลไม้
juice
น้ำผลไม้
.
ผู้หญิงดื่มน้ำผลไม้
She
เธอ
drinks
ดื่ม
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
juice
น้ำผลไม้
.
เธอดื่มน้ำแอปเปิ้ล

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย