ภาษาอังกฤษ

juice

ภาษาไทย
น้ำผลไม้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
juiceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl drinks orange juice.คำแปลเด็กผู้หญิงดื่มน้ำส้ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย