ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

judge

คำแปล
กรรมการ, ผู้พิพากษา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
not
ไม่ใช่
ไม่
a
หนึ่ง
judge
กรรมการ
ผู้พิพากษา
.
ฉันไม่ได้เป็นผู้พิพากษา
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
judge
กรรมการ
ผู้พิพากษา
.
เขาเป็นผู้พิพากษา
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
judge
กรรมการ
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย