ภาษาอังกฤษ

joy

ภาษาไทย
ความสุขสบาย, ความรื่นเริง, ความสนุกสนาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
joyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am full of joy.คำแปลฉันเต็มไปด้วยความรื่นเริง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย