ภาษาอังกฤษ

journey

ภาษาไทย
การเดินทาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
journeyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYour journey starts here.คำแปลการเดินทางของคุณเริ่มต้นที่นี่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย