Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

journalist

คำแปล
นักข่าว
My
son
is
a
journalist
.
ลูกชายของฉันคือนักข่าวคนหนึ่ง
My
son
is
a
journalist
.
ลูกชายของฉันคือนักข่าวคนหนึ่ง
I
am
not
a
journalist
.
ฉันไม่ใช่นักข่าวคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย