ภาษาอังกฤษ

journalist

ภาษาไทย
นักข่าว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
journalistตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy son is a journalist.คำแปลลูกชายของฉันคือนักข่าวคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย