ภาษาอังกฤษ

job

ภาษาไทย
งาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
jobตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe likes his job.คำแปลเขาชอบงานของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย