ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

job

คำแปล
งาน
He
เขา
likes
ชอบ
his
ของเขา
job
งาน
.
เขาชอบงานของเขา
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
like
ชอบ
เหมือน
my
ของฉัน
ของผม
job
งาน
.
ฉันชอบงานของฉัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
job
งาน
งาน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย