ภาษาอังกฤษ

itself

ภาษาไทย
ตัวมันเอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
itselfตัวเลขเอกพจน์เพศไม่มีเพศตัวอย่างThe problem is the machine itself.คำแปลปัญหาอยู่ที่ตัวเครื่องจักรเอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย