ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

its

คำแปล
ของมัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
animal
สัตว์ (คำเอกพจน์)
eats
กิน
รับประทาน
its
ของมัน
food
อาหาร
.
สัตว์กินอาหารของมัน
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
สุนัข
หมา
drinks
ดื่ม
its
ของมัน
water
น้ำ
.
สุนัขดื่มน้ำของมัน
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
drinks
ดื่ม
its
ของมัน
milk
นม
.
แมวดื่มนมของมัน
2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย