ภาษาอังกฤษ

italian

ภาษาไทย
คนอิตาลี, ภาษาอิตาลี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
italianตัวอย่างHe is an Italian.คำแปลเขาเป็นคนอิตาลี
italiansตัวอย่างItalians drink wine at dinner.คำแปลคนอิตาลีดื่มไวน์ระหว่างที่กินข้าวเย็น
Italianตัวอย่างI speak Italian.คำแปลฉันพูดภาษาอิตาลี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย