ภาษาอังกฤษ

it

ภาษาไทย
มัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
himตัวอย่างShe reads him a newspaper.คำแปลเธออ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาฟัง
heตัวอย่างHe is a man and I am a boy.คำแปลเขาเป็นผู้ชายและผมเป็นเด็กผู้ชาย
itตัวอย่างIt is an apple.คำแปลมันคือแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
itตัวอย่างThe dog eats it.คำแปลสุนัขตัวนี้กินมัน
sheตัวอย่างShe is a girl and I am a boy.คำแปลเธอเป็นเด็กผู้หญิงและผมเป็นเด็กผู้ชาย
herตัวอย่างHe reads her a book.คำแปลเขาอ่านหนังสือให้เธอฟัง
meตัวอย่างThe woman reads me the book.คำแปลผู้หญิงคนนี้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฉันฟัง
Iตัวอย่างAm I a girl?คำแปลฉันเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่า
weตัวอย่างWe read a newspaper.คำแปลพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
usตัวอย่างThey read us the menu.คำแปลพวกเขาอ่านรายการอาหารให้พวกเราฟัง
theyตัวอย่างThey read a newspaper.คำแปลพวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
themตัวอย่างWe read them a newspaper.คำแปลพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเขาฟัง
youตัวอย่างGood morning, how are you?คำแปลอรุณสวัสดิ์ คุณเป็นอย่างไร
youตัวอย่างShe reads you a menu.คำแปลเธออ่านรายการอาหารให้คุณฟัง
youตัวอย่างThank you, bye!คำแปลขอบคุณ, ลาก่อน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย