ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

it

คำแปล
มัน
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
newspaper
หนังสือพิมพ์
.
มันคือหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
หมา
สุนัข
eats
กิน
รับประทาน
it
มัน
.
สุนัขตัวนี้กินมัน
11 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
eat
รับประทาน
กิน
it
มัน
.
พวกเรากินมัน
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันแปร

ตัวเลขเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย