ภาษาอังกฤษ

issue

ภาษาไทย
ปัญหา, เรื่อง, ประเด็น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
issueตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat is not the issue.คำแปลนั่นมันไม่ใช่ประเด็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย