ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

is

คำแปล
อยู่, คือ, เป็น
การผันคำกริยาของbe
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
girl
เด็กผู้หญิง
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
.
เธอเป็นเด็กผู้หญิงและผมเป็นเด็กผู้ชาย
3 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
man
ผู้ชาย
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
.
เขาเป็นผู้ชายและผมเป็นเด็กผู้ชาย
3 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
girl
เด็กผู้หญิง
.
เธอเป็นเด็กผู้หญิง
7 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be


PersonPresentPast
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย