ภาษาอังกฤษ

investment

ภาษาไทย
การลงทุน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
investmentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYour daughter's education is an important investment.คำแปลการศึกษาของลูกสาวของคุณคือการลงทุนที่สำคัญ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย