ภาษาอังกฤษ

investigation

ภาษาไทย
การสอบสวน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
investigationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis is the result of our investigation.คำแปลนี่คือผลลัพธ์ของการสอบสวนของพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย