ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

introduced

คำแปล
She
เธอ
introduced
แนะนำ
me
ผม
ฉัน
to
ถึง
สู่
her
เธอ
ของเธอ
boyfriend
แฟน
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
party
งานเลี้ยง
.
เธอได้แนะนำฉันกับแฟนเธอที่งานปาร์ตี้
That
นั้น
นั่น
ว่า
evening
ตอนเย็น
she
เธอ
introduced
แนะนำ
me
ผม
ฉัน
to
ถึง
สู่
everyone
ทุกคน
.
เย็นนั้นเธอได้แนะนำฉันกับทุกคน
She
เธอ
introduced
แนะนำ
me
ผม
ฉัน
to
ถึง
สู่
her
ของเธอ
เธอ
boyfriend
แฟน
.
เธอได้แนะนำฉันกับแฟนของเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ introduce


PersonPresentPast
Iintroduceintroduced
he/she/itintroducesintroduced
you/we/theyintroduceintroduced

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย